O společnosti DESIGN s.r.o.

Budova Design Chotěboř

Obchodní společnost DESIGN s.r.o. byla založena v roce 1992. Krátce působila ve formě sdružení podnikatelů, od 1. ledna 1993 je však již společnost zapsána v obchodním rejstříku jako společnost s ručením omezeným s názvem DESIGN s.r.o.
Společnost sídlí od roku 1995 ve vlastním areálu s administrativní budovou a výrobně skladovacími prostory na ploše cca 5000 m2.

Od počátku je činnost firmy zaměřena na široké spektrum služeb v oblasti projekce a realizace staveb a interiérů. Komplexnost našich služeb umožňuje investorům zadávat zakázky „na klíč" s plnou odpovědností naší společnosti za kvalitní provedení všech prací a subdodávek, za jejich vzájemnou koordinaci, za dodržení stanoveného termínu a v neposlední řadě za poskytnutí záruky na dílo jako celek.

Naše služby začínají poradenstvím, pokračují zpracováním studií a projektových dokumentací, jednáním s orgány státní správy, zpracováním rozpočtů a cenových nabídek na realizaci a dále pak vlastní realizací staveb či stavebních rekonstrukcí a končí komplexními dodávkami interiérů či jejich vybraných částí. Samozřejmostí je pružnost a schopnost firmy reagovat na měnící se požadavky trhu a jednotlivých investorů a také individuální a odpovědný přístup ke každému zákazníkovi.

Hlavní přednosti společnosti DESIGN s.r.o.:

  • široké spektrum služeb včetně komplexních dodávek pro firemní klientelu, státní správu, ale i pro soukromé osoby
  • pružnou organizační strukturu s možností rychle reagovat na dynamicky se měnící požadavky investorů
  • individuální přístup ke každému investorovi s cílem dosažení jeho plné spokojenosti s výsledkem zakázky, a to jak z hlediska funkčního a estetického, tak z hlediska cenového
  • více než 18 let zkušeností a bohaté reference ve všech oblastech činnosti
  • netradiční pojetí, jedinečnost a identita našich projektů

Dovolujeme si i Vám nabídnout naše služby, od dílčích dodávek či pomoci přes projektové a inženýringové služby až po komplexní dodávky staveb a interiérů na klíč.

Věříme, že i Vy budete s výsledky naší práce spokojeni, neboť kvalita veškeré práce a plná spokojenost našich zákazníků jsou naším prvořadým cílem.

NAŠI PARTNEŘI:

Vše pro vybavení hotelů
Technologie stravování - dodávky profesionální gastrotechnologie, projekce, montáž, servis
Vybavení pro gastronomii
Art Studio-plastiky, patiny, asambláže